«مرکز یومیهو ایران» نماینده اصلی و رسمی‌«مرکز بین المللی یومیهو ژاپن» است. «مرکز یومیهو ایران» زیر نظر فرهاد خالصی مقدم، مرکز رسمی‌سلامت بخشی از طریق رهاورزی (ماساژ) و آموزش یومیهو در ایران است و به هنرجویان پس از گذراندن دوره‌های یومیهو مدرک رسمی‌معتبر از «مرکز رسمی‌یومیهو ژاپن» اعطا می‌نماید.

درباره ما

هنر رهاورزی یومی‌هو زاییده ذهن خلاق استاد سایونجی ماسایوکی Sayunji Masayoki از ژاپن بر اساس دانشهای رزمی‌و طب سنتی چینی و ژاپنی مانند Zheng Fa Ti است. برخی از این روشهای سلامت بخشی توسط استاد SHUICHI OHNO HIDEGATSU به ژاپن آورده شد و استاد سایونجی این روش‌ها را از استاد اهنو فرا گرفت. استاد سایونجی به مدت بیش از 20 سال از زندگی خویش را صرف آموختن روش‌های مختلف سلامت بخشی طبیعی شرقی نمود که نتیجه آن  ابداء روش رهاورزی و سلامت بخشی یومی‌هو بود. یومی‌هو توسط «مرکز رسمی‌و بین المللی طب کاربردی پیشگیرانه» در ژاپن در دنیا گسترش یافت و امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا این روش سلامت بخشی جهت حفظ سلامتی و تندرستی به کار گرفته می‌شود.

تاریخچه یومی‌هو

روش سلامت بخشی طبیعی یومی‌هو از طریق به کارگیری یک سری فنون کاربردی در بهبود و برقراری سلامتی بدن و ذهن نقش به سزایی را ایفاء مینماید. این روش سلامت بخشی از طریق تنش زدایی از بافتهای بدن به ویژه ماهیچه‌ها و زردپی‌های بدن و تصحیح ساختار اسکلتی بدن تندرستی را به ارمغان می‌آورد. بر اساس نگرش این روش سلامت بخشی، انحرافات اسکلتی از قبیل اسکلیوزیس Scoliosis (انحراف افقی ستون مهره‌ها)، Lordosis و Kyphosis (انحرافات عمودی ستون فقرات که به گودی کمر و قوز پشت مشهورند)، Spondiliosis (سُرخوردگی مهره‌های ستون مهره‌ها)، عامل بسیاری از بیمارهای جسمی‌و نیز علت کاستی نیروی حیاتی و جریان ناکافی آن در بدن می‌باشند. هدف این روش سلامت بخشی تصحیح ساختار اسکلتی بدن و زدودن تنش‌های موجود در آن جهت برگشت سلامتی و نیروی حیاتی و احساس قدرت و شادابی در بدن است.

فلسفه سلامت‌بخشی
یومی‌هو دارای 7 رده (DAN) بوده که به ترتیب دارای تعریف و مسئولیت های زیر می‌باشد:
درجه بندی یومی‌هو

Dans

دارندگان مدرک
رسمی